automat do spawaniaNa zlecenie Ruukki Polska, Internetowe Biuro Konstrukcyjne opracowało ocenę zagrożeń wynikających z pracy maszyny oraz analizę zgodności maszyny z wymaganiami dyrektyw WE. W przypadku tej maszyny zastosowanie mają dyrektywy: maszynowa - 2006/42/WE, niskonapięciowa - 2006/95/WE oraz kompatybilności elektromagnetycznej - 2004/108/WE.

 

 

automat spawalniczy

Maszyna służy do automatycznego sczepiania wielkowymiarowych profili prostokątnych z blach. (Proces sczepiania jest kładzeniem krótkich odcinków małych spoin przed właściwym spawaniem na automacie spawalniczym.)

Na podstawie analizy zgodności wdrożone zostały potrzebne modyfikacje, właściwe oznakowanie maszyny oraz zabezpieczenia. Została opracowana deklaracja zgodności WE a maszynę oznaczono znakiem CE.

W konsultacji z IBK została opracowana również instrukcja obsługi spełniająca wymagania dyrektyw WE

automat spawalniczy

Dla maszyny została wystawiona deklaracja zgodności WE

deklaracja zgodności CE panel operatorski

Maszynę oznaczono piktogramami ostrzegawczymi przed potencjalnym zagrożeniem

ochrona słuchu 1ochrona oczuzagrożenie obcięcia palcównie używaj rękawic