Projektujemy pojazdy szynowo-drogowe oraz mobilne podesty robocze od ponad 10 lat. Dostarczamy rozwiązania dopasowane do potrzeb. Projektujemy pojazdy do użytku miejskiego na torach tramwajowych oraz po użytku poza miastem na torach kolejowych. Projektujemy pojazdy od podstaw na gołych podwoziach pojazdów użytkowych oraz projektujemy modernizacje istniejących pojazdów oraz zapewniamy nadzór nad wykonaniem pojazdu.

Projektujemy również rozwiązanie hydrauliczne napędów jazdy, ramion podnośników oraz maszyn instalowanych na pojazdach oraz pełną dokumentację oznakowania CE.

NASZE GŁÓWNE SPECJALIZACJE:

  • Motoryzacja - napędy hydrostatyczne pojazdów,
  • Mobilne podesty robocze wg normy EN 280 - Mobile elevating work platforms. Design calculations. Stability criteria. Construction. Safety. Examinations and tests
  • Pojazdy szynowo-drogowe, napędy szynowe wg EN 15746 - Railway - Track - Road-rail machines
  • Maszyny instalowane na pojazdach (podesty robocze, żurawie przeładunkowe)
  • Maszyny do podnoszenia (EN 1493 - Vehicle lifts, EN 12999 - Cranes. Loader cranes, EN 13000 - Cranes. Mobile cranes)

 

Poniżej przedstawiamy jak pojazdy szynowo-drogowe są podzielone na kategorie przez normę EN 15746 wg ich o różnych konstrukcji i cech użytkowych

Pojazdy kategorii 8  

Zdolne do zestawienia w pociąg. Dozwolone jest ograniczenie pozycji maszyny w pociągu do wyłącznie przedniej albo wyłącznie tylnej jeśli wymagane.

Pojazdy kategorii 9A

Hamowanie i uciąg bezpośrednio na kołach szynowych, obciążenie całkowicie na kołach szynowych

 Pojazdy kategorii 9B 

Hamowanie i uciąg pośredni od kół drogowych na koła szynowe, obciążenie całkowicie na kołach szynowych

Pojazdy kategorii 9C

Hamowanie i uciąg na kołach drogowych, obciążenie podzielone na koła drogowe oraz koła szynowe. Koła szynowe nie posiadają napędu jazdy.