Świadczymy usługi projektowe dla firm potrzebujących wsparcia technicznego. Zajmujemy się głównie PROJEKTOWANIEM a w razie potrzeby także wykonawstwem, maszyn, narzędzi specjalnych oraz wyrobów prototypowych w zakresie mechanicznym, hydraulicznym i elektrycznym, oraz automatyką i sterowaniem.

Nasza oferta:

  • projektowanie maszyn i urządzeń,
  • analizy wytrzymałościowe, obliczenia, bilanse cieplne obiegów
  • opracowania projektów (modele 3D, rysunki konstrukcyjne)
  • instalacje hydrauliczne i elektryczne maszyn,
  • modernizacje istniejących maszyn i urządzeń, dostosowanie maszyn do wymogów zasadniczych dyrektyw WE,
  • oznakowanie CE maszyn, doradztwo techniczne we wdrażaniu oznakowania CE maszyn nowych i używanych
roadrail vehicle indeksator

 


OGÓLNE ZASADY PRACY NAD PROJEKTEM

  1. Klient przesyła założenia do projektu: wstępny opis maszyny, jeżeli maszyna już jest to prosimy o przesłanie zdjęć.
  2. Omawiamy szczegóły, ustalamy koncepcję i wyceniamy projekt,
  3. Zawieramy umowę
  4. Realizujemy projekt w stałym kontakcie i w konsultacji z klientem

 

ANALIZY I OBLICZENIA

Analizy kinematyczne, i wytrzymałościowe są usługą oferowaną w połączeniu z projektem maszyny albo odrębnie. Zwykle w projekcie łączymy obliczenia metodami analitycznymi oraz MES (Metoda Elementów Skończonych) 

obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji obliczenia wytrzymałościowe podnośnik

Metody analityczne stosujemy do obliczenia obciążeń występujących w regularnych złożeniach oraz belkach o regularnym przekroju.

Metoda Elementów Skończonych musi być zastosowana do obliczeń bardziej złożonych układów oraz złożonych kształtów gdzie metody analityczne nie dają wystarczająco precyzyjnych wyników. Zaskakująco, niezawodna konstrukcja wcale nie musi być grubościenna. Bardzo często niezawodność można zapewnić odpowiednim kształtem który wyeliminuje koncentrację naprężeń. Jeśli konstrukcja cierpi na powtarzające się pęknięcia albo zniekształcenia, dokładna analiza MES pozwoli znaleźć odpowiednie rozwiązanie i zbudować konstrukcję niezawodną.

podajnik wibracyjny