PM18P

Wymiana podwozia samochodowego podnośnika koszowego, próby stabilności

To dość częsty zabieg przeprowadzany kiedy mamy do sprawne urządzenie podnośnikowe i wysłużone już podwozie. Taki zabieg trzeba nazwać modernizacją i trzeba wykazać, że warunki stabilności się nie pogorszyły albo przynajmniej nadal spełniają wymogi bezpieczeństwa.

Pierwszy przypadek jest dość prosty do zapewnienia - musimy określić (zważyć) stabilność maszyny przed wymianą podwozia oraz ponownie sprawdzić po wymianie podwozia. Jeżeli nowe podwozie jest lżejsze od starego to wystarczy dołożyć stały balast do ramy (w odpowiednim miejscu ) oby stabilność była nie gorsza.

 

Jednak dokładanie balastu nie musi być konieczne jeżeli wiemy, że na nowym podwoziu podnośnik wciąż jest bezpieczny, trzeba to tylko udowodnić. Możemy tu posłużyć się normą EN 280 - Podesty ruchome przejezdne - Obliczenia projektowe - Kryteria stateczności - Budowa - Bezpieczeństwo - Badania i próby. W normie podano jak należy wyznaczyć obciążenia przewracające ( od wiatru, od siły rąk, od masy w koszu, od błędu poziomowania maszyny, od obciążeń dynamicznych itd..). W oparciu o obliczone momenty przewracające możemy wyznaczyć minimalne naciski na podpory podnośnika przy różnych położeniach wysięgnika. Jeżeli próba wykaże naciski większe to maszyną można uznać za stabilną (spełniającą wymogi normy EN 280)

Próbę stabilności przeprowadza się stawiając podnośnik (z obciążeniem próbnym w koszu) na 4 wagach wg których wyznaczamy momenty stabilizujące przy różnych położeniach wysięgnika.

Zapas stabilności można też sprawdzić przez przeciążenie kosza ale na taką próbę może sobie pozwolić tylko producent. Użytkownikowi nie wolno przeciążać kosza więc pozostaje tylko próba na wagach z dopuszczalnym ładunkiem w koszu.

Należy pamiętać, że podczas prób podnośnik powinien być zabezpieczony przed wywróceniem.

PM18 na podwoziu MAN

Podnośnik PM18P po przełożeniu z podwozia STAR na podwozie MAN

 

próba stabilności podnośnika

Próba stabilności nowego podnośnika teleskopowego na podwoziu MAN