podnośnik koszowy projekt

Kolejnym projektem naszego zespołu jest podnośnik koszowy o wysokości roboczej 20m i udźwigu 200kg zbudowany na podwoziu Ford Transit o DMC = 3,5 tony.

Konstrukcja części dolnej - pantografu - pozwala na uzyskanie minimalnej długości maszyny w pozycji transportowej przy znacznej wysokości roboczej w górę. Górna część wysięgnika składa się z dwu-segmentowego teleskopu zakończonego ramieniem manewrowym JIB co daje dobre możliwości pracy nad budynkiem lub inną konstrukcją.

 

W pokazanym modelu zabudowaliśmy kosz osobowy w wersji aluminiowej ale można też zainstalować kosz polimerowy izolowany do prac przy urządzeniach elektrycznych. Podstawa kosza posiada możliwość obrotu wokół osi pionowej.

Ten sam model podnośnika można zabudować na każdym podwoziu do 3,5 tony.

Zdjęcie powyżej przedstawia przygotowanie podnośnika do kalibracji parametrów pracy. Maszyna podniesiona jest na podporach hydraulicznych. Na pasie przymocowanym pod koszem zawiesza się ładunek próbny o masie 150% udźwigu projektowego. Pod każdą z podpór podłożona jest waga elektroniczna przekazująca mierzoną wartość do komputera. Ze wskazania wag umieszczonych po przeciwnej stronie ramienia odczytuje się zapas stabilności maszyny. Taka kontrola przeprowadzana jest w całym polu pracy maszyny łącznie z obrotem kolumny. Każda z maszyn spełnia wymogi normy EN 280 Podesty ruchome przejezdne - Obliczenia projektowe - Kryteria stateczności - Budowa - Bezpieczeństwo - Badania i próby

MEWP podnośnik koszowy projekt pole pracy podnośnika

podnośnik MEWP MAN TGM work platform

 

 

TAGI: ocena zagrożeń wg. EN280 podnośnika koszowego, EN 280 analiza ryzyka podnośnika koszowego, podnośniki koszowe - ocena zagrożeń wg. EN 280, ocena zagrożenia, podnośnika koszowego według EN 280, ocena zgodności podnośnika koszowego z dyrektywą maszynową załącznik 1 2006/42/WE, MEWP deklaracja zgodności podnośnika koszowego, ocena zgodności z EN 60204