podnośnik koszowy

Podnośnik o konstrukcji teleskopowej w trzech wersjach wysokości roboczej: 14, 16 i 18 metrów przeznaczony jest do zainstalowania na podwoziu ramowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Teleskop składa się z trzech segmentów profili zamkniętych z napędem wysuwania schowanym wewnątrz w celu zapewnienia ochrony jego elementów. Wysuwane części teleskopu prowadzone są na klockach nie wymagających smarowania (z tworzyw sztucznych). Konstrukcja zamocowania klocków ślizgowych pozwala na kilkukrotne dokręcanie w trakcie eksploatacji zanim zajdzie potrzeba ich wymiany. Wymianę wszystkich klocków można wykonać bez wyciągania elementów teleskopu.

Kosz zainstalowany na końcu podnośnika posiada hydrauliczny system utrzymywania go w pozycji pionowej. Podnoszenie i wysuwanie teleskopu zrealizowane jest siłownikami hydraulicznymi a obracanie kolumny silnikiem hydraulicznym. Sterowanie podnośnikiem możliwe jest zarówno z poziomu gruntu jak i z poziomu kosza (po włączeniu odpowiedniej opcji).

Rama nośna opiera się na podporach skośnych z przodu i pionowych z tyłu auta. Podpory wysuwane są siłownikami hydraulicznymi.

Źródłem zasilania wszystkich siłowników oraz silnika do obracania kolumny będzie zasilacz hydrauliczny.

Podnośnik powstaje w zgodności z wymaganiami normy PN-EN 280 Podesty ruchome przejezdne - Obliczenia projektowe - Kryteria stateczności ? Budowa ? Bezpieczeństwo - Badania i próby.

oraz w zgodności z wymogami dyrektyw: maszynowej - 2006/42/WE, kompatybilności elektromagnetycznej ? 2004/108/WE oraz hałasowej ? 2000/14/WE

Jednym z podwozi na którym zostanie umieszczony jest Mercedes Sprinter.

Po wykonaniu obliczeń sił działających podczas pracy podnośnika (uwzględniających siły statyczne od mas własnych elementów podnośnika i ładunku w koszu, siły dynamiczne od ruchów podnośnika, siły od naporu wiatru) wyznaczone zostało pole pracy pokazane na wykresie. W obliczeniach założono dopuszczalny błąd poziomowania ramy do 3 stopni.

Dla zainteresowanych oferujemy również doradztwo techniczne przy tworzeniu SIWZ do przetargów na podnośniki koszowe.

MEWP podnośnik koszowy projektowaniepole pracy podnośnika teleskopowego

wykres pracy

Do układu sterowania podnośnika wprowadza się ograniczenia wynikające ze statyki podnośnika (włączając siły od wiatru i siły dynamiczne).

wykres kołowy podnośnika

podnośnik koszowy iveco

 

MIGAWKI Z PRODUKCJI

podnośniki projektowanie obliczenia podnośników statyka

produkcja maszyn podnośniki maszyny hydrauliczne

 

mewp projekt

mewp projekt

podnośnik teleskopowy

 

 
TAGI: ocena zagrożeń podnośnika koszowego, analiza bezpieczeństwa pracy podnośnika koszowego, ocena zagrożeń podnośnika wg. EN 280, ocena ryzyka podnośnika koszowego według EN 280, ocena zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, deklaracja zgodności podnośnika koszowego, ocena zgodności z EN 60204, ford transit podnośnik, iveco daily, dane techniczne,