Dyrektywa maszynowa 98/37/WE zaczęła obowiązywać w Polsce od dnia przystąpienia do UE t.j. od 1 maja 2004

Dyrektywa 89/37/WE została zastąpiona Nową Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE która z kolei została zmieniona dyrektywą 2009/127/WE oraz rozporządzeniem 596/2009