Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE obejmuje również osprzęt do podnoszenia który, zgodnie z dyrektywą, powinien być opatrzony znakiem CE.

wg definicji dyrektywy ?osprzęt do podnoszenia? oznacza element lub wyposażenie
niezwiązane z maszyną podnoszącą, umożliwiające utrzymanie
ładunku, umieszczone pomiędzy maszyną
a ładunkiem lub na samym ładunku lub mogące stanowić
integralną część ładunku i które jest wprowadzane do
obrotu niezależnie; zawiesia i ich elementy również są uznawane
za osprzęt do podnoszenia;

Zatem, przykładowym osprzętem do podnoszenia PODLEGAJĄCYM pod dyrektywę 2006/42/WE są:

 

zawiesie tekstylne oznakowanie cezawiesie tekstylne oznakowanie ce

Zawiesia z lin tekstylnych i ich komponenty.

Zestaw jednego lub kilku zawiesi linowych/pasowych do podwieszania ładunków do haka dźwigu lub innego urządzenia podnoszącego.

wg EN 1492, części 1, 2 i 4

zawiesie oznakowanie cezawiesie oznakowanie ce

Zawiesia z lin stalowych i ich komponenty.

Zestaw jednego lub kilku zawiesi lub lina niezakończona do podwieszania ładunków do haka dźwigu lub innego urządzenia podnoszącego.

wg EN 13414, części 1, 2 i 3

zawiesie oznakowanie ce

Zawiesia łańcuchowe i ich komponenty.

Zestaw jednego lub kilku łańcuchów do podwieszania ładunków do haka dźwigu lub innego urządzenia podnoszącego.

wg EN 818, części od 1 do 8

ucho ucho do podnoszenia znak CE

ucho ucho do podnoszenia znak CEucho ucho do podnoszenia znak CE

Zawiesia do podnoszenia ładunku przeznaczone do przykręcenia do ładunku,

ucho ucho do podnoszenia znak CEucho ucho do podnoszenia znak CEucho ucho do podnoszenia znak CE Zawiesia przeznaczone do przymocowania na ładunku poprzez spawanie, przeznaczone do podnoszenia tego ładunku
ucho ucho do podnoszenia znak CE

Zawiesia przeznaczone do przymocowania na ładunku poprzez spawanie, przeznaczone do podnoszenia tego ładunku

znak ce kotwaznak ce kotwa

Kotwy do podnoszenia -

elementy przeznaczone zakotwienia w ładunku, (np. betonowym) tworzące zaczep do podnoszenia tego ładunku.

znak ce kontenery

narożniki kontenerów ISO przeznaczone do ich podnoszenia

 

znac ce haki do podnoszeniaznac ce haki do podnoszenia Haki do podnoszenia ładunków

 

end