znak ce oznakowanie ceOferujemy kompleksowe doradztwo techniczne w zakresie oznakowania CE maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych.

 

 

 

W celu osiągnięcia najwyższej jakości usług INBIURO postanowiło specjalizować się w MASZYNACH i wszystkich dyrektywach dotyczących maszyn:

 

dyrektywa maszynowa 2006/42/WE i 2009/127/WE

 

dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE, 2014/35/WE

 

dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, 2014/30/WE

 

dyrektywa ciśnieniowa 97/23/WE i 2014/68/WE

 

dyrektywa hałasowa 2000/14/WE, 2005/88/WE

 

 

 

  • przygotujemy pełną dokumentację techniczną potrzebną do oznakowania CE,

 

  • przeprowadzimy ocenę zgodności wyrobu z Dyrektywami WE,

 

  • przygotujemy Deklarację Zgodności Państwa wyrobu

 

  • oraz rozwiązujemy inne Państwa problemy związane ze znakiem CE

 

Zapraszamy do kontaktu pod adresem

e-mail

oraz telefonem: +48 504910343

NA PYTANIA ODPOWIADAMY BEZPŁATNIE