lotniskowy dystrybutor tlenu dyrektywa ciśnieniowa 97/23/weMaszyna - Lotniskowy Dystrybutor Tlenu została zaprojektowana i wyprodukowana przez naszego Klienta - Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno - Technologiczne S.A.

Urządzenie służy do zaopatrywania w tlen instalacji wewnętrznych samolotów wojskowych i pasażerskich. Urządzenie posiada butle do pobierania tlenu z gazyfikatora (t.j. wytwornicy tlenu) oraz kompresor do oddawania tlenu do statku powietrznego. Posiada też wbudowany agregat prądotwórczy do niezależnego zasilania kompresora. W celu łatwego przemieszczania po płycie lotniska urządzenie zostało zbudowane na przyczepie dwuosiowej wyposażonej w dyszel z hamulcem najazdowym.

Jedna z takich maszyn jest użytkowana do obsługi myśliwców na lotnisku wojskowym w Malborku.

Zespół INBIURO opracował kompletne analizy zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektyw WE:

  • dyrektywy maszynowej MD - 2006/42/WE,
  • dyrektywy niskonapięciowej LVD - 2006/95/WE,
  • dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC - 2004/108/WE.
  • dyrektywy urządzeń ciśnieniowych PED - 97/23/WE
  • oraz normy 12312-18 Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 18: Urządzenia do zaopatrywania w azot lub tlen

Ze względu na dyrektywę PED w procesie oceny zgodności wzięła udział jednostka notyfikowana UDT-CERT która potwierdziła poprawność naszej dokumentacji oraz przeprowadziła badanie urządzenia z pozytywnym wynikiem.

Maszyna została opatrzona znakiem CE

 

 dyrektywa ciśnieniowa 97/23/we lotniskowy dystrybutor tlenu

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta:

http://wcbkt.pl/oferta/rynek-wojskowy/urzadzenia-lotniskowe/dystrybutory/