maszyna do produkcji siatki ogrodzeniowejSiatkarka służy do automatycznego skręcania siatki z drutu o grubości 2,0 do 4,0mm o wielkości oczka siatki 40 do 60mm. Siatka powstaje przez nawijanie jednocześnie dwóch drutów na obracające się wrzeciono zrobione z płaskownika. Jednocześnie z nawijaniem drut zsuwa się z płaskownika w stronę zwijarki gotowej siatki. Drut jest automatycznie odcinany po osiągnięciu ustalonej ilości zwojów a gotowa siatka jest zwijana w rolkę u podstawy maszyny. Praca maszyny (t.j. szerokość siatki, ilość zwiniętych drutów, prędkość pracy) jest kontrolowana przez sterownik PLC.

Dla naszego klienta przeprowadziliśmy analizy i opracowaliśmy dokumentację techniczną oznakowania CE :

 

- analizę konstrukcji, wybór dyrektyw właściwych dla maszyny, dobór procedury oceny zgodności,

- analizę zagrożeń wynikających z użytkowania maszyny wraz z oznakowaniem ostrzegawczym i informacyjnym,

- analizę zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektyw WE,

- opracowanie instrukcji użytkowania zgodnej z wymogami dyrektywy maszynowej,

- opracowania Deklaracji Zgodności WE.

Siatkarka spełnia wymogi dyrektyw:

2006/42/WE - dyrektywa maszynowa,

2006/95/WE - niskonapięciowe urządzenia elektryczne,

2004/108/WE - kompatybilność elektromagnetyczna.

 

oznakowanie CE maszyn siatkarka

 

 

Świadczymy usługi doradcze i opracowania dokumentacji związanej z oznakowaniem CE różnego rodzaju maszyn.strowanie maszyn siatkarka znak CE