oznakowanie ce urządzeń ciśnieniowych

Producenci maszyn nie muszą zajmować się procesem oznakowania CE we własnym zakresie. Dzięki zleceniu tych prac nie muszą Państwo szkolić grupy swoich pracowników z zastosowania dyrektyw WE przynajmniej w zakresie dyrektyw: maszynowej (2006/42/WE), niskonapięciowej (2006/95/WE), kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE), hałasowej (2000/14/WE i jej zmiana 2005/88/WE) i innych. Łącznie kilkaset stron i wiele wątpliwości:

Czy dla naszej maszyny zastosować tę czy inną dyrektywę ?

Czy zaangażować jednostkę notyfikowaną ?

Jak napisać instrukcję obsługi zgodną z wymogami ?

Jak napisać deklarację zgodności WE ?

Jak przeprowadzić analizę zgodności ?

Jak przeprowadzić analizę zagrożeń wynikających z użytkowania maszyny ?

Jakie dokumenty okazać w razie kontroli PIP, PIH, UOKIK lub innych organów nadzoru rynku ?

Zlecając te prace do Internetowego Biura Konstrukcyjnego mogą Państwo poświęcić więcej własnego czasu na produkcję.

 

deklaracja zgodności z dyrektywą maszynowąFirma Miromak sp. z o.o. zajmuje się produkcją maszyny ? Urządzenie hydrauliczne do wulkanizacji pasów transportowych. Dzięki jednoczesnemu działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia uzyskuje się najlepszą jakość wulkanizowanego połączenia. Maszyna automatycznie kontroluje temperaturę i czas wulkanizacji. Z pozoru nieskomplikowane urządzenie wymaga wyboru właściwych dyrektyw WE i napisania uzasadnienia dlaczego właśnie te a nie inne dyrektywy zastosowano.

Ze względu na tajemnicę naszego Klienta nie zdradzamy szczegółów ale (za zgodą klienta) możemy powiedzieć, że opracowaliśmy: instrukcję obsługi, selekcję właściwych dyrektyw mających zastosowanie dla tej maszyny, analizę zgodności z dyrektywą maszynową, niskonapięciową i kompatybilności elektromagnetycznej, opracowaliśmy oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne maszyny, deklarację zgodności WE.

W przypadku stwierdzonych niezgodności z wymogami dyrektyw wskazujemy co należy skorygować w konstrukcji maszyny.

 

Warto przeanalizować co kosztuje mniej ? zlecenie opracowań na zewnątrz czy wielomiesięczne szkolenie własnego personelu ? Nie trzeba posiadać fabryki, żeby posiadać samochód. Zapytanie nic nie kosztuje. Zapraszamy.

znak CE, oznakowanie CE, oznakowanie CE maszyn, analiza zagrożeń