zatrzymanie maszyny przez urząd celny oznakowanie ceCo zrobić jeżeli Urząd Celny zatrzymał maszynę ?

Na początek należy zidentyfikować powody przez które maszyna została zatrzymana. W celu otrzymania takiej informacji należy zwrócić się do UC. Najczęstszymi powodami zatrzymania są: Nieprawidłowość lub brak oznakowania maszyny, brak deklaracji zgodności lub deklaracja jest niewłaściwie wypisana, brak przedstawiciela na terenie WE, błędy techniczne maszyny stwarzające niebezpieczeństwo użytkowania.

 

Następnie, warto zwrócić się do producenta o dostarczenie brakujących dokumentów chociaż zwykle jeżeli ich nie otrzymaliśmy to producent po prostu ich nie przygotował. Na odesłanie maszyny i zwrot należności nie bardzo możemy liczyć więc pozostaje nam podjąć współpracę z producentem i doprowadzić maszynę oraz dokumentację do zgodności z wymogami.

W tym zakresie każdy przypadek jest inny i wymaga podjęcia różnych działań więc nie jesteśmy w stanie podać uniwersalnego rozwiązania sprawy. Zapraszamy do kontaktu.